اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

تلاش مقامات امنیتی و علمای اسلامی برای تامین امنیت اماکن مقدسه درهرات

شهرهرات 2 عقرب باختر
مجمع مشورتی علما وروحانیون ولایت هرات امروز با محمد آصف رحیمی والی هرات دیدارنمود.
درین دیدار دیروز درتالارنگارستان بهزاد برگزارشد،طرح امنیتی مساجد اماکن مقدس مورد بررسی قرارگرفت وبرتسریع روند رسیده گی به جریانات اخیرتاکید شد.
والی هرات باتاکید براستفاده ازمشوره های سود مند علمای کرام دین ،به تشریح وضعیت حساس کشور پرداخت وحمایت ازنیروهای امنیتی را یک مکلفیت عنوان کرد.
والی هرات ضمن یاد آوری  ازپیشرفت طرح امنیتی اماکن مقدس ومساجد ،خواهان ارائه نظریات جامعه روحانیت درین رابطه شد. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی