اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 11 حوت , 1397

زنان و سيستم سهميه بندي براي رسيدن به قدرت

سيستم سهميه بندي مسيرتازه اي را پيش روي زنان افغانستان كه دهه ها در خانه ها حبس شده بودند و نقش هاي رهبري و سياست ايشان به نقش هاي سنتي تقليل پيدا كرده بود، باز نمود.

تنها ميكانيزمي كه مي توانست به زنان افغانستان كمك كند تا از فضاي مردسالا، سنتي و جنگ زده همراه با تعاريف غلط از حقوق زن عبور كند و شامل مشاركت سياسي شوند، سيستم سهميه بندي بود.

اما با توجه به سطح پايين سواد و توانمندي زناني كه از اين سيستم بهره بودند، اين زنان به موقف هاي كلان در قدرت و سياست دست پيدا كردند بدون اينكه معاني واقعي مشاركت در قدرت و سياست را درك نمايند.

بنابراين با همان نقش هاي سنتي كه در خانواده به عهده داشتيد فقط با عناوين كلان ، سر ميزها و ديالوگ هاي ملي و بين المللي حضور پيدا كردند و با ارايش و پيرايش ظاهري خود را اراسته نمودند. ولي به هيچ عنوان نتوانستند صداي خفته نيمي از پيكره اجتماع باشند. نيمي از اجتماع كه در واقع حيات و تربيت همه جا معه در گرو رشد و توانمندي ايشان است.

اما خوشبختانه نسلي از زنان هدفمند، بلند نظر و دانسته و مدير تربيت شده اند كه مي توانند فضاي موجود مشاركت سياسي زنان را سر فصلي نو باشند.

عارفه پیکار

مشاهده در منبع اصلی