اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

سفر رییس جمهور اشرف غنی به هند

رییس جمهور کشورمان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی‌رتبۀ دولتی برای سفر رسمی یک روزه، عازم دهلی جدید پایتخت هند گردید.

مشاهده در منبع اصلی