اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396

مساعدت به صدها خانواده در سرپل

تعداد 362 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی