اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

مساعدت به صدها خانواده در سرپل

تعداد 362 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند.

مشاهده در منبع اصلی