اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

مساعدت به صدها خانواده در سرپل

تعداد 362 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند.

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی