اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

ستیغ: هیچ رییسی مثل آریایی نیست

همکاران 5 عضو برکنار شده کمیسیون شکایات انتخاباتی از اقدام رییس کمیسیون شاکی شدند.

علی ستیغ، رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی روز دوشنبه 1 عقرب 96 در واکنش به برکناری 5 عضو این کمیسیون گفته است که کارمندان برکنار شده خدمت کرده اند و کار درست انجام می دادند از برای خدا اینقدر دروغ و تهمت نزنید.

بگفته وی، عبدالعزیز آریایی 3 موتر و 20 محافظ دارد، هیچ رییسی اینگونه نیست.

ستیغ افزوده است که این مشکلات بر برگزاری انتخابات سال آینده اثرگذار خواهد بود از همین رو، باید حکومت و نهادهای دیگر داخلی و خارجی در این کار مداخله کنند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی