اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کاریکاتور سیاسی روز سه شنبه 2 عقرب 96

لباس ها در کشتن و ویرانی وطن و مردم ما عوض می شود! طالب در لباس آمریکا و آمریکا در لباس طالب

مشاهده در منبع اصلی