اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

انگار «پادشاه جهان» را زيارت مي كنند

چندي پيش حاجي اشرف غني به تهران رفته بود و سفير آن كشور در فرودگاه او را بدرقه كرده بود. تعدادی از هموطنان مان برآشفته شده بودند كه به «ریيس جمهور» افغانستان توهين صورت گرفته و بايد ریيس جمهور ايران از او پذيرايي مي كرد. من اما همان وقت گفته بودم ايران مطابق ظرفيت اشرف غني برخورد كرده و تعجب هم نداشت.

شام روز گذشته وزير خارجه امريكا به فرودگاه بگرام حضور يافت و مسوولين درجه يک حكومت وحدت ملي به سر كردگي غني و عبدالله فورا به ديدن او به پايگاه هوايي بگرام شتافتند. تملق و چاپلوسي آمدمک هاي حكومت وحدت ملي را وقتي در پاي وزير خارجه امريكا در بگرام ديدم، به جاي آنها عرق شرم بر جبين من موج زد.

اين ها چقدر رهبران كوچک و بي غرور اند. مسوولين حكومت كابل به جاي اينكه وزير خارجه امريكا را در مقر وزارت خارجه اي كشور مطابق پروتوكول ديپلوماسي با صلابت و سر بلند ملاقات كنند، متاسفانه غني با تنبان و پيراهن، قديقفه بر جنوب شرق شانه اش با دار و دسته اش به ديدار وزير خارجه امريكا به بگرام مي رود، انگار «پادشاه جهان» را زيارت مي كنند.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی