اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افزایش فعالیت سازمان سیا علیه طالبان؛ وزارت دفاع افغانستان از این خبر استقبال کرد

مشاهده در منبع اصلی