اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

نشست مشورتی با رهبران در ارگ برگزار شد

شام روز گذشته نشست مشورتی با بزرگان و رهبران جهادی در ارگ برگزار شد.

در این نشست که شماری از رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی حضور داشتند، روی اوضاع جاری کشور، مسایل منطقوی، اصلاحات در بخش های مختلف، سفر وزیر امور خارجه امریکا به افغانستان و سفر رئیس جمهور غنی به هند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس جمهور گفت که بر اساس جلسه گذشته و پیشنهادات شما، مذاکرات دولت با دولت را با جانب پاکستان آغاز کردیم و امیدواریم در پالیسی پاکستان تغیر به وجود آید.

رییس جمهور غنی در مورد سفرش به هند، گفت که هدف این سفر گسترش اجماع و همکاری منطقوی است تا مناسبات همه جانبه در تمام عرصه ها میان افغانستان و هند و کشورهای منطقه بیشتر از پیش تحکیم یابد.

داکتر عبدالله رییس اجرایی در این نشست، بر استفادۀ موثر از فرصت های ایجاد شده و همچنان اتحاد و اتفاق قشر سیاسی برای حل مشکلات و بیرون رفت از بحران های چند دهه اخیر، تاکید کرده گفت که بخاطر حل مشکلات باید تدابیر و کار مشترک صورت گیرد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی