اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

زورآزمایی در مجلس؛ از «نر»گویی معاون اول تا «بدمعاش»گفتن رییس‌ مجلس

مشاهده در منبع اصلی