اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

زورآزمایی در مجلس؛ از «نر»گویی معاون اول تا «بدمعاش»گفتن رییس‌ مجلس

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی