اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

زورآزمایی در مجلس؛ از «نر»گویی معاون اول تا «بدمعاش»گفتن رییس‌ مجلس

مشاهده در منبع اصلی