اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

تیلرسون شرکت طالبان معتدل در رهبری افغانستان را ممکن خواند

مشاهده در منبع اصلی