اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

تیلرسون شرکت طالبان معتدل در رهبری افغانستان را ممکن خواند

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی