اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

ستاره افغان کار خودش را در هرات پایان داد (عکس)

با تظاهرات هم کار بجایی نرسید، ستاره افغان کار خود را انجام داد. داوران ستاره افغان آوازخوانان را ميان شركت كنندگان هرات، براي اين برنامه انتخاب كردند

مشاهده در منبع اصلی