اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

وزارت خارجه روسیه ادعای رییس جمهور افغانستان را غیر قابل قبول خواند

مشاهده در منبع اصلی