اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

وزارت خارجه روسیه ادعای رییس جمهور افغانستان را غیر قابل قبول خواند

مشاهده در منبع اصلی