اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

وزیر خارجۀ امریکا با رهبران افغان دیدار کرد

رکس تلرسن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، دوشنبه در سفری از قبل اعلام‌ نشده به افغانستان سفر کرده و در پایگاه هوایی بگرام با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو جانب پیرامون مسایل اقتصادی، همکاری های منطقوی، سرمایه گذاری، پروسۀ صلح و مبارزه با تروریزم، بحث و تبادل نظر کردند.
آقای تلرسن گفته است که جنگ باید بر ضد طالبان و دیگر گروه ها ادامه یابد تا به گفتۀ وی آنان درک کنند که هرگز از طریق نظامی به پیروزی دست نخواهند یافت.
رئیس جمهور غنی ضمن اعلام حمایت از استراتیژی جدید امریکا برای جنوب آسیا گفته است که این استراتیژی تغییر مثبت را در منطقه ایجاد کرده و همه شرکا باید در قبال استراتیژی متذکره مسوولیت شانرا به گونۀ صادقانه انجام دهند.
به نقل از خبرنامۀ ارگ، آقای عبدالله نیز با اشاره به استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا گفت که باید کشورهای منطقه، اهمیت تغییر ماحول را درک کنند و به خاطر تأمین صلح و ثبات و رفاه اقتصادی، مشترکاً کار کنند.
آقای تلرسن نیز گفته است که از تمام شرکای افغانستان به ویژه همسایگان این کشور می خواهد تا در تطبیق استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا که منتج به تأمین صلح و ثبات در منطقه میگردد، گام های عملی را بردارند.
سفارت ایالات متحده با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای تلرسن در دیدار با رئیس جمهوری غنی بار دیگر بر تعهد ایالات متحده – افغانستان برای تامین صلح، ثبات و رفاه درازمدت در افغانستان تاکید کرده است.
آقای تلرسن گفته است که استراتیژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا روشن می سازد که ایالات متحده در همکاری با حکومت افغانستان و کشورهای منطقه به هدف تامین صلح در افغانستان و امحای پناهگاه های دهشت افگنان که این هدف را تهدید می کنند، متعهد است.
آقای تلرسن به سلسلۀ سفر به چند کشور آسیایی، روز گذشته در عربستان سعودی بود و در مراسم افتتاح شورای هماهنگی عربستان سعودی – عراق شرکت کرد.

مشاهده در منبع اصلی