اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

رییس جمهور غنی فردا عازم هند می شود

مشاهده در منبع اصلی