اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

وزیر خارجه آمریکا وارد افغانستان شد

مشاهده در منبع اصلی