اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

خودکشی یک محصل جوان در ولایت بدخشان

  ذبیح الله محصل سال سوم فاکولته علوم اجتماعی رشته تاریخ پوهنتون بدخشان در شهر فیض آباد خود را حلق آویز کرد.

مشاهده در منبع اصلی