اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

برنامه‌ی شاروالی کابل برای مدیریت بحران زباله

استخدام کارمندان توسط شاروالی برای مدیریت بحران زباله در پایتخت.

مشاهده در منبع اصلی