اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

کلیدگروپ پیشنهادات جامعه مدنی برای رسیدن به صلح را ارایه کرد

کلیدگروپ پس از نشست‌های متعدد با نهادهای جامعه مدنی پیشنهادات این نهادها برای رسیدن به صلح را امروز (دوشنبه) ارایه کرد.

مشاهده در منبع اصلی