اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

شاگردان ممتاز لوگر به هند فرستاده می شوند

پل علم 1 عقرب باختر
شاگردان ممتاز مکاتب لوگر برای آموزش کوتاه مدت به هند فرستاده می شوند.
به همین منظور یک صد و پنجاه و چهار تن از شاگردان بین صنوف هفت تا یازده لیسه های لوگر در یک آزمون شرکت کردند.
محمد کاظم ابراهیم زاده مدیر عمومی جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر به آژانس باختر گفت که از میان این شاگردان مکاتب، بیش از ده تن آنان که نمرات عالی را کسب نمایند از سوی مرکز آموزشی لنکن به خاطر آموزش کوتاه مدت به کشور هند فرستاده می شوند.
وی گفت که آنان در هند برای سه هفته در عرصه های رهبری، حساب دهی، فرهنگ رضاکاری و محیط زیست آموزش خواهند دید. سید حبیب

مشاهده در منبع اصلی