اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

تلاش برای حفاظت از پلنگ برفی ادامه دارد

کابل باختر 1 عقرب
سیزده عقرب مصادف است به روز جهانی حفاظت از پلنگ برفی، این روز همه ساله در دوازده کشور آسیایی که عضویت سازمان حفاظت از حیات وحش را دارد، تجلیل میگردد.
به گزارش آژانس باختر،اداره مستقل حفاظت از محیط زیست با نشر خبرنامه یی در این مورد گفته است:
افغانستان این روزبین المللی را منحیث عضو پروگرام حفاظت ایکوسیتم جهانی پلنگ برفی( GSLEP ) درحالی تجلیل مینماید که اداره ملی حفاظت محیط زیست، جهت کاهش تهدید شکار و تخریب پناگاه آن با تطبیق پروژه های ایمنی برای حفاظت حیوانات اهلی ازتهدیدات پلنگ برفی ، طرح برنامه های تدابیری حفاظتی ، تدویر کارگاه های اگاهی دهی، ترتیب پلان های مدیریتی، اعلام محل زیست پلنگ برفی منحیث پارک ملی واخان تهیه اسناد اولویت های ملی حفاظت ایکوسیستم پلنگ برفی (NSLEP)، ردیابی پلنگ برفی  وتحقق فرامین ممنوعیت شکار، ریاست جمهوری توانسته است که از شکار آن تاحدودی جلوگیری نماید .
کمیته اجرائیوی حیات وحش افغانستان در سال (۱۳۸۷) مطابق ماده (۴۷) قانون محیط زیست این نوع را به اساس معیار های قبول شده اتحادیه بین المللی حفاظت از طبعیت (IUCN ) ارزیابی وشامل لست انواع قابل حفاظت نمود، که حفاظت آن منحیث ثروت های طبیعی مکلفیت همه اتباع کشورمیباشد .
حفاظت حیات وحش بنیاد اسلامی دارد زیرا خداوند متعال در قرآن عظیم الشان حیوانات را هم یکی از آفریده ها خطاب نموده است.
اداره ملی حفاظت محیط زیست به منظور ثبات ایکوسیستم حیات وحش افغانستان و ارج گذاشتن به کنوانسیون های بین المللی و سازمانهای بین المللی در بخش حیات وحش از تمام اتباع کشور، ادارات مسؤل وسایرهموطنان متمنی است که درحفاظت و جلوگیری از قاچاق اعضای بدن آن وظایف دینی و ملی خویش را ازطریق سهمگیری فعال در این راستا ادانمایند. با استفاده ازفرصت تجلیل این روز بین المللی را در کشور نیز به خاطر تحفظ پلنگ برفی یک گام مثبت تلقی مینماید.ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی