اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

آب زراعتی سه هزارو دو صد جریب زمین در خرم سار باغ تامین شد

ایبک  باختر  1عقرب
پنج پروژه زیربنایی در سمنگان دیروز به بهره بر داری سپرده شد.
رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت ،که این پروژه ها شامل اعمار سر بند و کانال های آب زراعتی ،دیوار محافظتی و پل پیاده رو به درازای ده متر میباشد در ولسوالی خرم سارباغ تطبیق شده است.
به گفته منبع :مشکلات آب زراعتی بیشتر از سه هزار و دوصد جریب زمین حل گردیده و دو هزارو ششصد و ده خانواده به طور مستقیم از مزایای آن مستفید شدند.
والی سمنگان در محفل افتتاح این پروژه ها گفت : اگردر ولسوالی و قریه ها امنیت تامین باشد پروژه های  دیگر نیز تطبیق ومشکلات مردم حل خواهد شد. لیلما

مشاهده در منبع اصلی