اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

تعدیل بودجه‌ی سال ۹۶، به رغم اختلاف نمایندگان، تأیید شد

اطلاعات روز: نمایندگان مجلس با اکثریت آراء تعدیلات پیش‌نهادی بودجه ملی را تصویب کردند.
وزارت مالیه حدود یک ماه پیش تعدیلات در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را به مجلس نمایندگان پیش‌نهاد کرده بود و سر انجام این مجلس در نشست عمومی امروز (دوشنبه ۱ عقرب) این تعدیلات را تصویب کرد.
امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که وزارت مالیه در تعدیلات پیش‌نهادی تغییراتی را در بودجه عادی و توسعه‌یی به وجود آورده، ولی در سقف بودجه هیچ تغییری نیاورده است.
صدیق احمد عثمانی، معاون کمیسیون نیز گفت که وزارت مالیه ۶۶۰ میلیون دالر از برخی موارد بودجه عادی کم کرده و در برخی موارد دیگر افزوده است.
آقای عثمانی گفت که در بخش انکشافی بودجه ملی نیز ۲۱۱ میلیون دالر از برخی پروژه ها به پروژه های دیگر تعدیل شده است.
بر اساس اصولنامه‌ی بودجه ملی، تعدیلات بر اساس نیاز و شرایط مصرف بودجه پیش‌نهاد شده است.
این تعدیلات، مخالفت برخی کمیسیون‌های مجلس را نیز به همراه داشت. رمضان بشردوست، گزارشگر کمیسیون مصئونیت نمایندگان گفت:«واحدهای بودجه‌یی حکومت در تعدیلات پیش‌نهادی، میلیون‌ها دالر را برای ازدیاد معاشات کارمندان، سفرهای خارجی و خریداری موتر خواسته‌اند که از نظر منطقی درست نیست و در مخالفت با قانون قراردارد».
آقای بشردوست افزود، اگر نمایندگان می‌خواهند پول ملت به هدر نرود، باید با این تغییرات پیش‌نهادی به ویژه در بخش بودجه عادی مخالفت کنند.
احمد بهزاد، گزارشگر کمیسیون تقنین مجلس نیز گفت:«تغییرات در بودجه انکشافی به این منظور وارد شده است که واحدهای بودجه‌یی توان مصرف را ندارند و این گونه می‌خواهند مسئولیت را از گردن خود برطرف کنند».
آقای بهزاد افزود، اگر تعدیلات پیش‌نهادی در بودجه تأیید شود، دیگر مجلس واحدهای مستقل بودجه‌یی را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی شان مورد بازپرس قرار داده نمی‌تواند.
ریحانه آزاد نیز گفت که در تعدیلات پیش‌نهادی بودجه‌یی برای واحدهای اداری درخواست شده که قبلاً از سوی مجلس تصویب نشده‌اند. بر اساس قانون، ایجاد واحدهای مستقل بودجه‌یی نیاز به تأیید شورای ملی را دارند.
اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس تأکید کرد که برخی ادارات فقط تغییر نام داده‌اند و شمار واحدهای که ایجاد آن از شورای ملی تایید نشده هم پروژه‌های را روی دست دارند که کارشان پیشرفته و دولت مکلف است پول آن را بپردازد.
گفته می‌شود، ۲۰ واحد بودجه‌یی مستقل تأیید شورای ملی را ندارند.
کمیسیون مالی مجلس همچنین گفت، هیچ پروژه‌یی از بودجه ملی حذف نشده، ولی بودجه آنان کم و زیاد شده است یعنی در مواردی که ظرفیت مصرف بالا است بودجه افزوده شده و از مواردی که ظرفیت مصرف پایین وجود دارد، بودجه کاسته شده است.
سرانجام، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، تغییرات در بودجه ملی را به رأی عمومی مجلس گذاشت که با آرای اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.
در نشست عمومی امروز مجلس ۱۱۹ نماینده حضور داشت و تنها ۳۴ نماینده با تعدیلات پیش‌نهادی حکومت در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ مخالفت کردند؛ اما با اکثریت آرای مثبت به تصویب رسید.
مجموع بودجه ملی حدود ۴۱۷ میلیارد افغانی است که ۲۶۷ میلیارد آن بودجه عادی دولت بوده و ۱۴۹ میلیارد افغانی آن در بخش انکشافی می باشد.
این در حالی است که مصرف بودجه انکشافی سال جاری مالی تا هنوز حدود ۳۰ درصد اعلام شده که به شدت مورد انتقاد مجلس قرار دارد.

مشاهده در منبع اصلی