اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 قوس , 1396

تعهد صلیب سرخ درافغانستان، دوام دارخواهد بود

آریانانیوز: روزگذشته طی دیداری که محترم ربانی با رییس نماینده گی کمیته جهانی صلیب سرخ درافغانستان داشت، بر تداوم همکاری ها تاکید شد.

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی