اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

تعهد صلیب سرخ درافغانستان، دوام دارخواهد بود

آریانانیوز: روزگذشته طی دیداری که محترم ربانی با رییس نماینده گی کمیته جهانی صلیب سرخ درافغانستان داشت، بر تداوم همکاری ها تاکید شد.

مشاهده در منبع اصلی