اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

محترم ربانی با رئیس نمایندگی کمیته جهانی صلیب سرخ دیدار کرد

روزگذشته وزیر امور خارجه با خانم مونیکا زاناریلی دیدار و گفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی