اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

کنفرانسی علمی درتالارهوتل افغانستان نوین تدویر یافت

مدرسه اناثیه الفلاح به همکاری ریاست تعلیمات دینی و تدریب ایمه وزارت ارشاد، حج واوقاف روزیکشنبه کنفرانس علمی تحت نام: اسلام وخانواده را برگزار نمودند…

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی