اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

خلاصه رویدادهای جهان در قاب تصویر

سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی به منظور گفتگو درباره مسایل منطقه ایحضور پنج رییس جمهور سابق آمریکا در کنسرتی که به هدف جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان طوفان های اخیر این کشور برگزار شده بودنوزدهمین کنگره حزب کمونیست چینرقابت های انتخاباتی برای تصاحب 475 کرسی مجلس سفلی ژاپنبرگزاری جشنواره دیوالی یا جشن نور هندوها که نماد پیروزی خیر بر شر است در کشورهای هند، نپال و کشمیرکد(14)

مشاهده در منبع اصلی