اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

آیا استخراج معادن صفحه جدید جنگ را در افغانستان باز خواهد کرد؟

مشاهده در منبع اصلی