اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

عایدی کابل از نشست های بیهوده چه بود؟

شاید به جرات بتوان واژه هایی نظیر بیهوده، بی هدف و بی سر و ته را در توصیف نشست های چهار یا چند جانبه ی مذاکرات صلح افغانستان و طالبان به کار برد که هر بار کشوری آمد ابتکار عمل را در دست گرفت؛ هر چه می خواست از این زمین به حال خود رها شده درو کرد و رفت.

حال ما مانده ایم و بلاتکلیفی چندین ساله و باج دهی های ناتمام و هزینه های سرسام آور و گزاف بی هیچ اندوخته ای، درحالی که طرف طالبانی در تمام طول این رفت و آمدها به کشورهای مختلف، باج گرفت و فرصت خرید و هر چه می خواست بدون ابا از نکوهش و از دست دادن فرصتی دوباره انجام داد و رفت.

شورای به اصطلاح عالی صلح افغانستان که به راستی چیزی در چنته ندارد و با تغییر چندین باره ی اعضا و رییس اش اما هیچ تغییری در رویکرد و عملکردش نسبت به طرف های مورد مذاکره صورت نگرفته است؛ خموشانه و فرمان بردار به هر سوکه دیگر طرف ها بکشندش و بخوانندش راهی می شود.

پیش از این و از هنگام شکل گیری فرزند نامیمون و نامبارک مذاکرات صلح و سپس شورای عالی صلح (از افراد ناکارآمد و مصروف در چند پوسته ی دولتی بصورت همزمان) تاکنون، این مذاکرات نافرجام در کشورهای مختلفی اعم از عربستان، امارات، پاکستان، قطر، افغانستان، هند و ایران با حضور واسطه ها و میانجی های متعددی از جمله قدرت های منطقه و ابر قدرت های غربی از جمله چین، امریکا و روسیه برگزار شده است اما…

اما متاسفانه دستاورد صریح و روشن و دوامداری که بتوان آن را عایدی و حصول از این مذاکرات عوام فریبانه و گمراه کننده برشمرد هرگز دست شورای صلح و به تبع آن طرف افغانستانی را نگرفته است؛ این مصداقی بر این مدعا است که ما بازندگان همیشگی و بی چون و چرای این میدان بوده ایم.

دیگر اینکه، سیاست زاری و بیزاری توأمانی که حامد کرزی و هم قطارانش در حکومت پیشین نسبت به طالبان دوست و برادر خوانده شده در پیش گرفته بودند و دست تضرع شان همواره به سمت بنیادگرایان افراطی دراز بود؛ نتیجه ای در بر نداشت و امید آن می رفت که رویکرد اشرف غنی و عبدالله چیزی جز این باشد.

در حالیکه رییس جمهور کنونی دست رد به درخواست سفر پاکستان زده بود و امید آن می رفت که بنیاد مخروبه و کرم خورده ی شورای صلح را نیز از هم بپاشد و زایل کند اما خبر سفر قریب الوقوع اشرف غنی به اسلام اباد و نشست چهارجانبه ی صلح در عمان، گویای تکرار همان مکررات است و بس!

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی