اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

تعمیر جدید لیسه نسوان دهن سرخک افتتاح شد

کابل اول عقرب باختر
تعمیر جدید لیسه نسوان دهن سرخک منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور دیروز افتتاح شد.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت ، تعمیر این لیسه 12 صنف دارد و دارای اتاق های لابراتوار، کتابخانه ، کنفرانس ها میباشد.
ساختمان این لیسه 27 میلیون افغانی هزینه برداشته که از سوی برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاوانکشاف دهات تمویل شده است. فهیم

مشاهده در منبع اصلی