اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

سیا برای کشتن رهبران طالبان تیم های ویژه می فرستد

اداره‌ای استخبارات مرکزی امریکا تیم‌های مسکلی کوچک را برای سرکوب فرماندهان طالب به افغانستان می فرستد.

نیویورک تایمز به نقل از مقام های سازمان سیا نوشته است که اعزام تیم ویژه برای کشتن رهبران طالبان بخشی از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان بمنظور تضعیف طالبان و کشاندن این گروه به گفتگوهای صلح است.

در گزارش تایمز آمده است که "سیا در حال گسترش عملیات‌ها در برابر طالبان در افغانستان است و در نظر دارد تیم‌های کوچکی از افسران با تجربه خود را به همراه نیروهای ویژه افغانستان برای یافتن و کشتن شبه ‌نظامیان طالبان به افغانستان بفرستد. این اقدام نشان می‌دهد که نقش سیا در راهبرد ضد هراس ‌افکنی ترامپ افزایش یافته است."

تاکنون اداره استخبارت آمریکا، گزارش تایمز را رد یا تایید نکرده است و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور نیز درباره اعزام تیم ویژه سیا به افغانستان چیزی نگفته اند.

این گزارشات درحالی است که هم اکنون با وجود حضور بالاتر از 10 هزار نیروهای خارجی در کشور، حملات گروه های مختلف طالبان در حضور یا عدم حضور رهبران آنان بشدت افزایش یافته است اما اقدام چشمگیری علیه آنان صورت نگرفته است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی