اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 حوت , 1396

تلاش ماموران امنیتی برای تامین امنیت بهتر هرات

شهرهرات 1 عقرب باختر
پولیس هرات ازهمه توان خود به خاطرتامین امنیت شهروندان ومهارجرایم بهره خواهد گرفت.
جنرال محمدایوب انصاری قومندان امنیه هرات درجمع مدیران بخش های پولیس، آمران حوزه های امنیتی و قومندانان امنیه ولسوالی هابااعلام این مطلب  راستای کاری هر بخش را در امر تأمین امنیت بهتر مشخص نمود.
او گفت:" تأمین امنیت و ایجاد یک فضای امن و آرام وظیفه اصلی و از اولویت های کاری پولیس میباشد.
جنرال محمدایوب انصاری قوماندان امنیه هرات نقش مردم را در روند تأمین امنیت و معرفی مجرمان ارزنده دانست هدایت داد تا برنامه های موثری برای نزدیک سازی مردم با پولیس روی دست گرفته شود.
در پایان این نشست حاضرین طرح ها، نظریات و پیشنهادها شان را ارائه نمودند که از سوی قومندان امنیه هرات به بخش های مربوط هدایات لازم داده شد.ختم/ابوی

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی