اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

کشته شدن هفت طالب مسلح پاکستانی درنورستان

شهرپارون 1 عقرب باختر
هفت  طالب مسلح پاکستانی درتازه ترین نبرد ها درولایت نورستان کشته شدند.
این طالبان بامداد امروز هنگامی که می خواستند برکاروان حامل ماموران مرزی گلوله باری کنند ، آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین گلوله باری نظامیان هفت هراس افگن کشته شدند.
اوگفت این طالبان به تازه گی از آن سوی نوار دیورند به نورستان آمده بودند و می خواستند کاروان حامل نظامیان را آماج قراردهند.
گفته می شود که دراین نبرد به سربازان و روستا نشینان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی