اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

امنیت اندرآب ها تامین شد

پلخمری اول عقرب
با ایجاد کمیسیون هژده نفری متشکل ازعلما، شخصیت های جهادی ومتنفذان محل، فعالیت افرادمسلح غیر مسوول در اندرآب ها قطع شد وامنیت راه های ورودی به این مناطق تامین گردید.
فیض محمد امیری ولسوال ده صلاح ولایت بغلان با بیان این مطلب به خبر نگارآژانس باخترگفت که در جریان سفرانجنیر عبدالحی نعمتی والی وروسای ادارات ملکی ونظامی ولایت بغلان در ولسوالی های اندراب ها کمیسیون هژده نفری متشکل از علما، شخصیت های جهادی ومتنفذان محل غرض رسیدگی به مشکلات محیطی وذاتالبینی میان افراد درگیر ایجادگردید واعضای این کمیسیون امنیت رادر اندراب ها تامین کردند.
وی افزود با ایجاد این کمسیون مزاحمت های افراد مسلح غیر مسوول از مسیر راه های عمومی اندراب ها برطرف شد وروند عادی زندگی برای مردم دوباره احیاگردید.
ولسوال ده صلاح افزود: قبل از ایجاد کمیسیون افراد مسلح غیرمسوول با قطع سرک های عمومی رفت وآمد باشندگان ووسایط ترافیکی را مختل میساختند که خوشبختانه ازیک هفته به اینسودوباره ازسرگرفته شد.
وی افزود:این کمیسیون مکلف است تا به کشیدگی های قومی، شخصی ومنطقوی رسیدگی کند. قایم

مشاهده در منبع اصلی