اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

نشست کمیته مصوونیت خبرنگاران پروان برگزار شد

شهر چاریکار اول عقرب / باختر
نشست کمیته مصوونیت خبرنگاران پروان تحت ریاست معا ون والی پروان دیروز برگزار شد. 
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر از شهر چاریکار ، در این نشست نمایندگان رسا نه ها وبرخی از مسوولان دفاتر مطبوعاتی ادارات دولتی اشتراک ورزیدند و روی موارد مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
شاه ولی شاهد معاون والی و رییس این کمیته در راستای میزان تهدیدات و خشونت ها در برابر خبر نگاران و مسوولیت های ادارات در قبال آن صحبت نمود و گفت ، میزان تهدیدات در برابرخبرنگاران در پروان نسبت به سایر ولایات کم میباشد و تلاشها برای رشد کار خبرنگاری و مصوونیت کاری آنان ادامه دارد . وی رسانه ها را صدای ملت و دو لت بیان کرد و از آنان خواست تا اطلا عات مو ثق برای مردم ارایه کنند.
در این نشست عبدالغفار رووفی معاون کمیته مصوونیت خبر نگاران و رییس انجمن ژورنالیستان آزاد پروان، وحید شهکار سخنگوی والی و شماری از خبرنگاران و سخنگویان برخی از ادارات در موارد مختلف دید گاه ها و نظریات شا نرا بیان نمودند و از معاون والی خواستند که ادارات دولتی معلومات عینی و موثق را در اختبار آنان قرار دهد تا برای مردم اطلاع رسانی کنند.#عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی