اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

رییس جمهور 10 قرارداد کمیسیون تدارکات را تایید کرد

تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور 10 قرارداد به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون افغانی را منظور کرد.

این قراردادها شامل اعمار سرک ها، شفاخانه ها و تجهیزات مختلف بشمول اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت جوزجان، اعمار ۱۱ کیلومتر سرک در منطقۀ کره تاز ولایت کاپیسا، اعمار سرک اسفالت با ساختمان‌های آب‌رَو از بیدک الی سروان ولسوالی اوبی ولایت هرات به طول ۱۹.۳۵ کیلومتر، اعمار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر تاشکند پایتخت ازبکستان، اعمار مجدد کانال ترکمن ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، تدارک تجهیزات وسایط مورد ضرورت شهرداری کابل، تدارک ۴ قلم سنگ کنار جاده ای مورد ضرورت سرک بره کی الی سرای شمالی و سرک قلعه زمان خان شهر کابل، تدارک ۲ قلم وسایل مخابروی مورد ضرورت وزارت داخله، تدارک۲۴۰ پایه کمره های امنیتی متحرک و ثابت با ۵۹ قلم پرزه جات مورد ضرورت وزارت دفاع ملی و تدارک ۱۲ قلم تجهیزات ملزمه اطفاییه و ضد حریق مورد ضرورت وزارت دفاع ملی است.

علاوه بر این قراردادهابه پیشنهاد وزارت فواید عامه، مهلت زمانی 12 قرارداد سرک ها در ولایت های مختلف که بنابر دلایل امنیتی، اجتماعی و موسمی کار آنها متوقف شده بود، مجددا تمدید شد .

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی