اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

آصف مهمند از رذالت اخلاقی تا خیانت ملی

مهمند با تیم کاری اش در شورای ولایتی بلخ هر یک جنرال امین دره صوفی، غلام سخی لاله، خیر اندیش، شجاع الدین شجاع درین اواخر چندین جریب زمین دولتی را در منطقه بابه یادگار مزار شریف شبانگاه دیوار می نمودند که مقام ولایت از آن آگاه گردیده و روند کاری این وکلای غاصب و زمین دزد را متوقف می سازد.

آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ گذشته از اینکه رسوایی و گند فساد اخلاقی اش بر سر زبان ها است و حتی صفحات اجتماعی را نیز کثیف نموده است. در کنار آن از فساد اداری، خیانت به مردم بلخ، دزدی، قاچاق، جعل کاری ها و تزویر، زور گویی، ظلم و ده های غدر و فریب دیگر در همین مدت دو سال وکالت اش اعراض نکرده است. درینجا چندین خیانت و فساد مالی و اداری وی را بازگو می کنم:

۱- مهمند با تیم کاری اش در شورای ولایتی بلخ هر یک جنرال امین دره صوفی، غلام سخی لاله، خیر اندیش، شجاع الدین شجاع درین اواخر چندین جریب زمین دولتی را در منطقه بابه یادگار مزار شریف شبانگاه دیوار می نمودند که مقام ولایت از آن آگاه گردیده و روند کاری این وکلای غاصب و زمین دزد را متوقف می سازد.

۲- تیم متذکره مهمند غرق در فساد مالی و اداری در شورای ولایتی بلخ اند. در صورتیکه مراجعین برای حل منازعات شان به ویژه حل منازعه زمین و نمره رهایشی با این گروپ در شورا مواجه شوند مکلف و مجبور به پرداخت رشوه هنگفت می باشند و نشانی بزرگ آن حل منازعه مارکیت سبزی مزار شریف در همین چند روز می باشد که امین دره صوفی از طرف قضیه سی هزار دالر گرفته و آنرا در میان تیم تقسیم کرده اند.

۳- شخص آصف مهمند ریگ و جغل حیرتان را با پایین ترین نرخ بخاطر برنده شدن با ریاست مواد نفتی قرار داد نموده که بعد از برنده شدن با سوءاستفاده از موقف وکالت اش به قرار داد عمل ننموده و آنرا انکار می کند. و شرکت های دیگر را نیز صربه مهلک اقتصادی زده و همچنان کار متوقف است.

۴- او درین اواخر تصمیم داشت تا دکاکین لیلامی مزار شریف را تخریب نموده و باز سازی نماید و پس از سی سال به اقساط نه به دکانداران اصلی مارکیت بلکه به فرد مورد نظر اش به فروش رساند که این نیت سوء اش توسط عارض شدن دکانداران به مرکز خنثی گردید.

۵- او ریاست مواد نفتی بلخ را مکلف به قرار داد ساخت دکان ها در پیاده رو عامه که در مقابل این ریاست در کنار سیلوی مزار شریف قرار دارد نموده و کار بالای ان جریان دارد.
۶- او چندین هزار دالر پول های مامای خود را به بهانه کار و بار و تجارت گرفته و ماما اش تا به حال چندین بار به شورای ولایتی بلخ عارض گردیده و پول خود را از خواهر زاده اش آصف مهمند خواسته است. برای مهمند شرم و ننگ است که حتی با اعضای فامیل اش مشکل دارد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی