اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

وزارت تحصیلات عالی فروش سگرت را در کانتین های پوهنتونها ممنوع کرد

كابل اول عقرب باختر
هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی دیروز  لیلیه ذکور و کانتین های پوهنتون کابل را بررسی نموده به مسوولان کانتین ها به خاطر خود داری از فروش سگرت هدایت دادند.
به گزارش آژانس باختر،  بررسی یاد شده از سوی  پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی، دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری و تعدادی از مسوولین وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل به عمل آمد.
مسوولان یاد شده نخست غذای محصلان لیلیه ذکور پوهنتون کابل را بررسی و برای بهبود وضعیت اعاشه محصلین به مسوولان هدایات لازم دادند. آنان همچنان کانتین های داخل پوهنتون کابل را بررسی کرده صد ها قطی سگرت و مقداری زیادی نصوار را  از این کانتین ها ضبط  کردند.
گفتنیست که استفاده از مواد مخدر، دخانیات و تنباکو و خرید و فروش آن در محیط پوهنتون، صنوف درسی و لیلیه ها و از طریق کانتین ها قطعاً ممنوع قرار داده شده است.
استعمال دخانیات در نهاد های تحصیلی نظم و دسپلین اکادمیک در نهاد های متذکره را برهم زده و باعث انحرافات محصلان از مسیر آموزش و تحصیل آنان می گردد.
وزارت تحصیلات عالی و مسوولان پوهنتون ها  از جدیت بیشتر شان در جلوگیری از خرید و فروش و استعمال دخانیات در نهاد های تحصیلی خبر داده است.  احمدی

مشاهده در منبع اصلی