اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

کشتار مردم در مسجد منکر است یا پخش موسیقی؟

آنهایی که به عنوان عالم دین خود را مکلف به واکنش در برابر فساد و منکرات می‌ دانند و در برابر برنامه‌ های پخش موسیقی اعتراض می‌ کنند؛ اما در برابر کشتار مردم توسط تروریستان طالب که به نام دین آدم می‌ کشند سکوت می‌ کنند بی هیچ شکی عمل شان یک رسالت دینی نه بلکه جنایتی است در حق دین و دینداری.

آنهایی که به عنوان پیشوای دین و امام مسجد معاش دولتی می‌ گیرند و هر جمعه محتوای سخنرانی شان فقط نحوه‌ ی لباس پوشی زن و دختر مردم یا سکانس فلان سریال تلویزیونی است مسلم است که واکنش شان دینی نیست و هیچ دین و آیینی در برابر کشتار کودک و زن و مرد بیگناه سکوت نمی‌ کند و آن را توجیه نمی کند.

وظیفه نخست این به اصطلاح پیشوایان دین و مردم که تریبون کلانی در اختیار دارند نخست روشن ساختن موضع دین در برابر لشکر سیاه طالب و داعش است نه رد موسیقی.

نشر موسیقی به باور این‌ها "مبتذل" اگر گناه باشد کشتار کودکان و زنان آتش زدن در مسجد و آتش زدن قرآن در مسجد فراتر از گناه است، پس روشن است که مخالفت در برابر آن و سکوت در برابر این هیچ توجیهی ندارد.

آثار حکیمی

مشاهده در منبع اصلی