اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

نقشۀ راهِ مدیریت معادن افغانستان ارایه شد

وزارت معادن نقشۀ راه اصلاحات و مدیریت در سکتور معادن کشور را در نشستی که رئیس جمهور غنی در آن حضور داشت، ارایه کرد.

مشاهده در منبع اصلی