اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

نقشۀ راهِ مدیریت معادن افغانستان ارایه شد

وزارت معادن نقشۀ راه اصلاحات و مدیریت در سکتور معادن کشور را در نشستی که رئیس جمهور غنی در آن حضور داشت، ارایه کرد.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی