اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

چرا والی غزنی از ولسوال اند تقدیر کرد؟ (عکس)

تقدیر نابجای والی غزنی دل مردم و خانواده ای شهدای ولسوالی اندررا بدرد آورد.

روز گذشته ساعت چهار بعد از ظهر والی غزنی با عجله بجای قومندان امنیت ولسوالی اندر از ولسوال اندر قدردانی نموده است و چنین کار سبب اجحاف و ظلم بر نیروهای امنیتی که جان بازی کرده و با تقدیم شهدای زیاد ولسوالی اندر را از سقوط حتمی نجات داده اند می باشد. خوب است که در این زمینه از والی بی انصاف غزنی چند پرسشی داشته و جواب بخواهیم:

1 – جناب والی! با چه انگیزه ای چنین اقدام ظالمانه و بدور از خرد و انصاف را انجام داده اید؟ نافهمی؟ یا تعصب تباری؟
2 – جناب والی! ایا ولسوالی اندر با جانفشانی و قهرمانی نیروهای پولیس و در راس ان امریت امنیت از سقوط نجات یافته یا جناب ولسوال چنین افتخار بخشیده است؟
3 – جناب والی! ایا می دانید که امریت امنیتی هنوز هم در بین خوف و خطر و با لب تشنه و شکم گرسنه از ولسوالی اندر که اطراف ان را طالبان گرفته اند، مشغول پاسداری بوده و خواب را برخود حرام کرده است؟
4 – ایا تا کنون چنین مقاوت سخت را که کماندوهای پاکستانی علاوه بر طالبان جهنمی در ان شرکت داشته اند در جاهای دیگر شاهد بوده اید؟
5 – ایا اگر مقاومت نیروهای امنیتی با فرماندهی اقای تورن رمضان نمی بود، حال از منطقه و ولسوال شما اثری باقی مانده بود؟
ایا شما در موقعیت پیروزی و حفظ ابروی خود بودید؟
6 – اقای والی! شما با این کار خود به خانواده های شهدای مظلوم و مردم ولایت غزنی اهانت نکرده اید؟
ایا مردم از دید شما موجودات احمق بوده و چنین جنایت شما را نمی فهمند؟
وقتی به شما ضرر چنین اقدام یک جانبه و غرض الود را گوشزد می نمایند، به انها وعده سر خرمن می دهید؟
7 – ایا با چنین کار ظالمانه برای نیروهای پولیس و سربازان جنگی انگیزه ای انها را نابود نکرده اید؟

یقین دارم که هیچگونه جواب انسانی و منطقی ندارید پس بنا بر این چند نکته را در جهت جلوگری از چنین برخورد جاهلانه و تعصب امیز طرح می نمایم:

الف: کلیه دوستان که مطلب را می خوانند جهت حمایت از سربازان فداکار و در راس همه امریت ان اقای تورن رمضان که مستحق اصلی مکافات و قدردانی هست، در این زمینه بصورت گستنرده عکس العمل نشان داده و مطالب بنویسند.
ب: از کسانیکه به ریاست جمهوری و جناب دکتر عبدالله که این والی بی لیاقت از تیم انها می باشد دسترسی دارند می خواهم که از حق مسلم امریت امنیتی ولسوالی اندر که خود قهرمان پیروزی هست حمایت نموده ضمن اینکه شخص رییس جمهور مدال تشویقی را به امر امنیت ولسوالی اندر داده والی غزنی را به خواطر چنین عمل ناشایسته و ظالمانه اش توبیخ و مجازات نماید.
ج: از خانواده محترم شهدای اندر که هنوز در غم عزیزان خود خون گریه می نمایند جهت حقوق پامال شده ای خود از دولت حق خواهی نموده و از دست والی که بر زخم تازه ای انها داغ گذاشته اند به محکمه عدالت شکایت نمایند.
د: از مردم عزیز ولایت غزنی می خواهم که در حمایت از نیروهای جان برکف پولیس و سربازان افتخار افرین خود قدردانی نموده و ضمن غمشریکی با وابستگان شهدای اندر علیه والی ظالم غزنی اعتراض نمایند تا باشد که روح شهدای عالی مقام را خوشنود نموده و جلوی فساد و ظلم و تباهی ادم های فاسد را بگیرند.

اقبال صادقی

مشاهده در منبع اصلی