اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

تحویل ماين پاکستانى به طالبان در جنوب (عکس)

تحویل ماين های کنار جاده از سوى نظاميان پاکستانى به طالبان در جنوب کشورکد (4)

مشاهده در منبع اصلی