اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

تحویل ماين پاکستانى به طالبان در جنوب (عکس)

تحویل ماين های کنار جاده از سوى نظاميان پاکستانى به طالبان در جنوب کشورکد (4)

مشاهده در منبع اصلی