اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قرارداد ۱۰ پروژۀ جدید به ارزش ۱.3 میلیارد افغانی مورد تائید قرار گرفت.
قرار داد های منظور شده شامل ذیل اند:

رئیس جمهور غنی اقدامات اخیر وزارت فوایدعامه را جهت ایجاد تحرک  در پروژه های سرک قابل ستایش دانسته و تاکید ورزید که در زمینۀ تکمیل پروژه های در حال جریان، توجه بیشتر و نظارت بیشتر از کار شرکت های قراردادی از جانب آن وزارت صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان گزارش ارزیابی ابتدایی پروژۀ بند مچلغو ولایت پکتیا را مورد بررسی قرار داده و جهت تسریع تکمیل پروسۀ بعدی، هدایت لازم را صادر کرد.
همچنان،  پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر تمدید زمانی ۱۲ قرارداد پروژه های سرک ها در ولایات مختلف که بنابر دلایل امنیتی، اجتماعی و موسومی کار آنها متوقف بوده جهت آغاز مجدد و تکمیل امور باقیمانده توسط کمیسیون منظور گردید که شرح این پروژه ها قرار ذیل می باشد.
گفتنی است که در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه،  سیگار، سیستیکای حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی