اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

یک محصل خودش را در مقابل پوهنتون بدخشان حلق‌آویز کرد

يک محصل سال سوم رشته علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان به دلایل نامعلوم خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی اش در این دنیا پایان داد.

مشاهده در منبع اصلی