اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

چرا نیروهای امنیتی دشمن را نابود نمی سازند؟

ما با این نیرو و این امکاناتی که داریم و این حمایتی که داریم چرا نمی توانیم که آنها را کشف کنیم و همان وسایطی که مربوط به قوای مسلح افغانستان و مربوط به اردوی ملی یا پولیس ملی است به درد ما نمی خورد و به موقع به داد ما نمی رسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، حکیم تورسن آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نگرش» با انتقاد از امنیت کشور می گوید: اگر یک نفر انتحاری می آید در مسجد انتحار می کند، کشف آن مشکل تر است. چرا که این یک نفر معلوم نیست از طرف کجا است و شاید هم شخصی باشد اما وقتی یک موتر حامی مواد منفجره به دست نیروهای مخالف حکومت می افتد، چرا نیروهای امنیتی آنها را نمی توانند کشف کنند، چرا آنها را نمی توانند نابود بسازند. چرا آنها را در همان محلاتی که نگه داری می شود مورد بمباران قرار نمی دهند و یا عملیات را سازمان دهی نمی کنند.

به اعتقاد تورسن طالبان در واقع بسیار ضعیف هستند و افزود: در افغانستان جنگ جنگ جبهه ای نیست، بلکه جنگ های گوریلایی و چریکی است. نیروهای دشمن مانند طالبان، نمی توانند بیش از بیست یا سی نفر در یک محل باشند. پس ما با این نیرو و این امکاناتی که داریم و این حمایتی که داریم چرا نمی توانیم که آنها را کشف کنیم و همان وسایطی که مربوط به قوای مسلح افغانستان و مربوط به اردوی ملی یا پولیس ملی است به درد ما نمی خورد و به موقع به داد ما نمی رسد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی