اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

برای مبارزه با داعش در افغانستان به همگرایی بیشتر با روسیه نیاز است

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی