اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

تظاهرات ملاها در هرات زیر سر کرزی است

شمارش معکوس برای سقوط دولت وحدت ملی توسط کرزی:
عکس العمل روحانیون هرات در برابر برنامه موسیقی ستاره افغان شاید از دید خیلی ها یک حرکت خود جوش و احساسی باشد ولی اگر جریانات و تحولات سیاسی نظامی اخیر کشور و موضع گیری های انتقادی کرزی و یارانش در سطح ملی و بین المللی بصورت دقیق مورد برسی قرار گیرد (خصوصا رد شدن خواسته هایش که همانا برگزاری لوی جرگه می باشد) معلوم می شود که کرزی و تیم اش برای سقوط این دولت آستین های شان را بالا زده و شروع آنهم نارضایتی روحانیون در برابر برنامه های تلویزونی می باشد.

کرزی در مدت حکمرانی اش همیشه رهبران دینی، جهادی، سران بانفوذ قومی، تکه داران شهری و غیره را با دادن تحایف و هدایای مادی خوش نگهداشته تا در چنین روزی بتواند از آنها استفاده ابزاری بنماید و برعلاوه حمایت های آنها حمایت های کشورهای مخالف امریکا مثل روسیه، ایران، پاکستان و چین را نیز با خود دارد و دیده می شود که این کشورها بصورت مستقیم در امور نظامی و سیاسی افغانستان دخالت نموده و گروه های تروریستی را حمایت نموده اند تا جایی که این گروه ها توانای سقوط قول اردو ها و شهرها را پیدا نموده اند.

سوال اینجا است که این برنامه نزدیک به پانزده سال است که ادامه دارد و همین ملاها نیز موجود بودند ولی صدای خود را نمی کشیدند ولی امسال یک دفعه ای به جاده ها ریخته و می خواهند دولت را به چالش بکشند که این نمی تواند به نظرم یک حرکت خود جوش باشد.

فیروز فروتن

مشاهده در منبع اصلی