اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

سناریوی حملات اخیر به بازیگران آمریکایی مرتبط است

در هفته اخیر ما شاهد حملات سنگین از سوی داعش و طالبان بوده ایم و در چنین هفته ای بیش از چهارصد تن از هموطنان مان جان های شیرین شان را از دست دادند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،داکتر لطیف نظری استاد دانشگاه در برنامه «چشم انداز» معتقد است این حمله های مرگبار در افغانستان توسط گروه های تروریستی اما با برنامه و طرح های حامیان شان که همان آمریکایی ها در پس پرده می باشد انجام می گیرد و افزود: بنابراین در چنین وضعیتی گروه های تروریستی مثل داعش از فرصت استفاده می کنند و با استفاده از خلاهایی که که در افغانستان وجود دارد یک گروه قومی و یک گروه مذهبی خاص که همان شیعه ها می باشد را مورد تهاجم قرار می دهند.

وی افزود: این سناریو هم بدون ارتباط با آن حلقه های کلان و بازیگران اصلی نمی تواند قابل تفسیر باشد و حتی در رسانه های منطقه هم آمده بود که نزدیکان ابوبکر بغدادی در افغانستان در حال انتقال هستند یا حتی خانواده اش هم در بعضی از رسانه ها ذکر شده بود که به افغانستان انتقال پیدا می کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی