اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

آمریکا تعیین کننده جنگ و صلح افغانستان است

موضع گیری تازه آمریکا در قبال حوزه صلح جنگ افغانستان، یک قاعده دیالکتیک که در نفس خود متضاد است. آمریکایی ها می گویند تا زمانیکه یک طالب در افغانستان وجود دارد اینها به حضورشان در افغانستان استمرار می بخشند و طالبان می گویند تا یک آمریکایی در افغانستان وجود دارد اینها جنگ خواهد کرد. آیا آمریکا و کشورهای منطقه راه سومی را برای حل بن بست امنیتی افغانستان بیرون می کنند یا کارگزار سیاسی و حکومت افغانستان؟ شورای عالی صلح و حکومت افغانستان ضرورت از سرگیری صلح با طالبان را ارایه کرده و راه های مقدماتی رسیدن به صلح و طالبان را در حالیکه مطرح می کند که طالبان در حملات زنجیره ای اش بیشتر از یکصد و هفتاد سرباز ما را در دو روز شهید ساختند و تلفات بسیار گسترده ای را در اردو و پولیس افغانستان وارد کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ((afghanpape، برناصالحی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» در ارتباط با نقش آمریکا در جنگ و صلح کشور گفت: مشکل اساسی افغانستان و سیاسی های افغانستان و سیاست در افغانستان همان ابهامی است که در حوزه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان وجود دارد و بخصوص بعد از حضور آمریکا در افغانستان یا اشغال افغانستان بواسطه نیروهای خارجی از پیش طالبان این ابهامات بیشتر هم شده است. وقتی ما می گوییم دولت افغانستان برنامه ای برای جنگ ندارد و برنامه ای برای صلح ندارد یک بخش بزرگ نقیصه به حضور قدرتمند آمریکا بر می گردد که از خودش برنامه هایی دارد و ازخودش اهدافی دارد و از خودش یک سری امکاناتی را به کار گرفته و می گیرد که در عرصه نظامی و سیاسی و در زمینه های مختلف که دولت افغانستان حتی از فهم و درک آن امکانات مادی و معنوی دست داشته آمریکا عاجز است. به همان نسبت ما می توانیم دولت افغانستان را به یک سطح یا در یک حد توانایی هایش یا نقد و یا تحسین کنیم. ولی یک بخشی بزرگ از مشکلات افغانستان به آمریکا و حضورش در افغانستان بر می گردد. که ما نمی توانیم با این ضعفی که در دولت است حتی در مورد آن اظهار نظر کنیم. چه برسد که برای آن راهکار ارایه کنیم و برنامه داشته باشیم. پس در حالت بدبینامه و یا واقع گرایانه، دولت افغانستان نقشی در جنگ و صلح خود ندارد و این آمریکا است که تعیین کننده می باشد.

وی، در درجات پایین تر در موضوع صلح و جنگ افغانستان و آن بخشی که به دست دولت می باشد می گوید: در موضوع صلح مشکل بزرگی که حکومت افغانستان دارد این است که اعضای حکومت در بحث صلح و جنگ در کشور دیدگاه واحدی ندارند. وقتی طالبان این وضع را می بینند با خود می گویند که با چه کسی باید مذاکره و صلح کنند؟ با اشرف غنی و تیمش؟ با عبدالله و تیمش؟ با اعضای ایتلاف نجات افغانستان یا با جامعه مدنی افغانستان؟ سردرگمی برای آنها هم وجود دارد. علاوه بر این وقتی به حوزه جنگ وارد می شویم. سوالات مان هر لحظه بیشتر می شود. علی رغم این همه امکانات، علی رغم این همه حمایت و پشتیبانی و علی رغم این همه حضور نیروهای قوی خارجی در افغانستان.

صالحی، معتقد است آمریکا و استراتژی های آن هیچگاه تغییر نمی کند و بر پاکستان و تروریست فشار وارد نمی کند و گفت: آمریکایی که ادعا می کند برای از بین بردن تروریزم به افغانستان آمده است صادقانه در امر مبارزه گام برنداشته است. متاسفانه در گذشته یک چنین صداقتی را ما از طرف خارجی ها شاهد نبودیم. امروز فقط همان ادبیات گفتاری تغییر کرده است. از کارگزاران جدید کاخ سفید تا کارگزاران قبلی یا این محافظه کاران با دموکرات های دوره اوباما می بینیم که یک روز پاکستان زیر فشار است. جدی اخطار صادر می شود روز دیگر یک کانادایی و یک آمریکایی که از پیش طالبان در یک معامله بسیار پیچیده و پنهانی که معلوم نیست پیش چه کسی گروگان بوده و چگونه رها ساخته شده است و حالا که رها شده است به نفع صلح افغانستان و به نفع حضور آمریکا چه مفاد و منفعتی دارد که باز هم رییس جمهور آمریکا می آید به نوعی می خواهد که فشاری را که قبلا بر سر پاکستان آورده است به نوعی تلطیف کند. بنابراین ما در یک سردرگمی چند جانبه به سر می بریم.

این آگاه سیاسی در خصوص علت ضعف دولت در برابر طالبان می گوید: طالبان آنقدر قوی نیستند که حکومت ما با این امکاناتی که دارد از پسش بر نیاید. این ضعف حکومتی ما است که طالبان را قوی و قبیح ساخته است و هر روز هم قوی ترش می کند. وقتی بیشتر از چهل درصد از خاک کشور ما در نزد مخالفان ما باشد تعریف ما از دولت چه می تواند باشد. ما در حال حاضر تمامیت ارضی نداریم. پس ما نمی توانیم حکومت وحدت ملی را دولت بگوییم. وقتی اعضای حکومت یکصدا نباشد و اتحاد وجود نداشته باشد از نظر فرهنگی و سیاسی حاکمیت ملی وجود ندارد. این موارد مشکلات بسیار جدی در برابر صلح افغانستان می باشند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی