اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 سرطان , 1397

کشته شدن قوماندانان مشهور طالبان در هلمند

مشاهده در منبع اصلی